حالا این شرکت‌ها و کسب و کارها چه استفاده ای از استوری می‌کنند؟ در ادامه ۷ راه استفاده از استوری در جهت افزایش مشارکت، دیده شدن و همچنین افزایش فروش در اینستاگرام گفته شده است